Loading...

Virtuele accountant

Met de Virtuele accountant kunt u zelf de boekhouding controleren op negatieve kas saldo, boekstuknummer bankrekeningen, factuurnummer volgorde enz. .

Tevens kan men zelf een jaarrekening samenstellen, zonder tussenkomst van een accountant. Deze jaarrekening met een overzicht van de vaste activa, ouderdomsanalyse van open posten te ontvangen (debiteuren) en open posten te betalen (crediteuren), resultaatbestemming (een overzicht waar men het resultaat aan besteed heeft) en een recapitulatie van de BTW/ICP komt deze overeen met het kredietrapport van de banken.