Loading...

Dashboard 7x24

Op de dashboard van 7x24 worden over afgelopen 3 jaar de volgende overzichten van je bedrijf getoond:
Resultaat Een overzicht van de verdeling van je inkomsten en uitgaven.
Activa Een verdeling in Vaste activa, vlottende activa en liquide middelen.
Passiva Een verdeling in Bedrijfsvermogen, Langlopende schulden en Kortlopende schulden.
Breakevenpoint Het saldo van de afschrijvingen en je bedrijfsresultaat.
Bedrijfsvermogen Een verdeling van je bedrijfsvermogen.