Loading...

Dashboard 7x24.nl

Op het dashboard van 7x24.nl worden van het huidige jaar en de afgelopen 2 jaar de volgende overzichten van je bedrijf getoond:

Resultaat Een overzicht van de verdeling van je inkomsten en uitgaven.
Activa Een verdeling in Vaste activa, Vlottende activa en Liquide middelen.
Passiva Een verdeling in Bedrijfsvermogen, Langlopende schulden en Kortlopende schulden.
Breakevenpunt Het saldo van de afschrijvingen en je bedrijfsresultaat.
Bedrijfsvermogen Een overzicht van de samenstelling van je bedrijfsvermogen.