Service Level Agreement

 1. Artikel 1 – Algemeen
  1. Met deze 'Service Level Agreement' (SLA) legt 7x24.nl BV haar verplichtingen jegens haar abonnees vast.
  2. De SLA is opgesteld ter verbetering en controle van de kwaliteit van de dienstverlening van 7x24.nl BV. De SLA geldt alleen voor personen en bedrijven die door 7x24.nl BV gerechtigd zijn tot gebruik van de door 7x24.nl BV geleverde diensten.
 2. Artikel 2 – Diensten
  1. De SLA heeft betrekking op de volgende diensten:
   1. Het verlenen van toegang tot de website 7x24.nl van 7x24.nl BV. 7x24.nl BV zal zich maximaal inspannen om een zo hoog mogelijke bereikbaarheid te garanderen;
   2. Het verzorgen en up-to-date houden van de 7x24.nl software;
   3. Het verschaffen van afdoende maatregelen ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van de toegang, het verkeer en opslag van gegevens. 7x24.nl BV heeft hiervoor de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen zoals het gebruik van een wachtwoord, encryptie van verkeer, firewalls en backups.
 3. Artikel 3 – Specificaties
  1. 7x24.nl BV biedt de volgende specificaties per dienst aan:
   1. De toegang tot de 7x24.nl website zal een bereikbaarheidspercentage hebben van tenminste 98%;
   2. Alle abonnees zullen te allen tijde beschikken over de meest recente versie van de 7x24.nl software. Hiervoor zullen geen extra kosten in rekening worden gebracht.
 4. Artikel 4 – Veiligheid
  1. Met betrekking tot de veiligheid biedt 7x24.nl BV:
   1. Ieder bedrijf krijgt een uniek wachtwoord;
   2. Het verkeer tussen de gebruiker en de server is beveiligd met Secure Sockets Layer, te herkennen aan het slotje in de adresbalk van uw browser dat te allen tijde gesloten dient te zijn;
   3. Alle servers zijn beveiligd met een software Firewall en een hardware Firewall;
 5. Artikel 5 – Eigenaar
  1. De 7x24.nl website (www.7x24.nl) alsmede de software van 7x24.nl BV zijn volledig eigendom van 7x24.nl BV (KvK 50502964). 7x24.nl BV draagt dan ook het risico bij het tenietgaan of achteruitgaan van alle hardware en software in eigendom van 7x24.nl BV. Dit geldt niet bij tenietgaan of achteruitgaan als gevolg van opzet of onzorgvuldig gebruik door derden.
 6. Artikel 6 – Aansprakelijkheid
  1. 7x24.nl BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van overtreding van artikel 4 uit de Algemene Voorwaarden. 7x24.nl BV beroept zich bovendien op overmacht indien de volgende situaties zich voordoen:
   1. Het maximaal aantal gebruikers wordt overschreden
   2. Bij verzuim van te leveren diensten van derde organisaties.
 7. Artikel 7 – Wijzigingen
  1. 7x24.nl BV heeft de mogelijkheid om de voorwaarden van de aangeboden diensten te wijzigen. 7x24.nl BV zal hiervan steeds te voren mededeling doen aan de abonnee.
 8. Artikel 8 – Ingang
  1. De datum waarop de SLA ingaat is altijd de datum waarop de abonnee zich bij 7x24.nl BV heeft aangemeld en zijn abonnement heeft geactiveerd. De SLA wordt steeds stilzwijgend verlengd. Van toepassing is altijd de laatste versie van de SLA. Bij onduidelijkheid gelden altijd de Algemene Voorwaarden.